Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy Originaals.pl, dostępny pod adresem www.Originaals.pl prowadzony jest przez firmę Ewelina Suwada z siedzibą w Zembrzycach, NIP: 5521715276, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Regulamin zakupów

 

 1. Sklep internetowy Originaals.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę Originaals.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 507 738 888.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Originaals.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Originaals.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT.
 4. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich oraz pocztowych. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu na stronie Koszty wysyłki.
 5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, sklep Originaals.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 6. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, wysyłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  2. Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, niestety termin samej weryfikacji nie jest zależny od sklepu; z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  3. Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi, listonoszowi lub w oddziale firmy transportowej przy odbiorze towaru.
 7. Przy każdym oferowanym towarze podany jest planowany termin wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie o czym Klient informowany jest drogą mailową lub telefonicznie. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż termin otrzymania przesyłki = termin wysyłki + czas dostawy
  W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności poprzez system Przelewy24.pl, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy. Originaals.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez Pocztę Polską oraz firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej.
 8. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady.
  Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Originaals.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
  Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. W przypadku wady reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres Ewelina Suwada, 34-210 Zembrzyce 352
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby sprzedawcy pod adresem Ewelina Suwada, 34-210 Zembrzyce 352
  Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sklep Originaals.pl nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 11. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep Originaals.pl wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny sklep Originaals.pl zwróci należność niezwłocznie.
 12. Sklep Originaals.pl odpowiada za wady ukryte, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 12.
 14. W terminach określonych w pkt 12 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 15. Sklep Originaals.pl nie odpowiada za wady gdy Klient o wadzie wiedział w chwili zawarcia umowy, a jeżeli przedmiotem zawarcia umowy są rzeczy oznaczone co do gatunku wtedy gdy Klient posiadał wiedzę o tej wadzie w chwili wydania rzeczy.
 16. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 17. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, z zastrzeżeniem pkt. 18. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 18. Uprawnienie przewidziane w punkcie 17 niniejszego regulaminu nie dotyczy towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. koszulki z własnym nazwiskiem).
 19. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na adres Ewelina Suwada, 34-210 Zembrzyce 352 oraz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone drogą elektroniczną na adres sklep@originaals.pl
  Sklep niezwłocznie dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia.
  Jeśli Klient wybrał inny sposób dostawy niż najtańszy dostępny, Sklep zastrzega sobie prawo do zwrotu kosztów dostawy w wysokości równej najtańszemu dostępnemu sposobowi dostawy.
 20. Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 21. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 22. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Originaals.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 23. Sklep Originaals.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta, o czym niezwłocznie informuje klienta.
 24. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Originaals.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 25. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych sprzedawca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Klientów. Zgodnie z zapisami ustawy Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub usunięcia z bazy danych. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl